OPPDATERING 10.12, NY LEVERING.

VI HAR FÅTT INN LITT MEIR INFLUENSAVAKSINER. 

DET ER DESSVERRE BERRE EIN LITEN DEL AV DET SOM ER BESTILT, DÅ DET ER TOMT PÅ LANDSBASIS.  VAKSINENE ER DERFOR FORTSATT FORBEHALDT RISIKOGRUPPENE!

 

ALLE MÅ BESTILLE TIME FOR VAKSINERING, RING OSS ELLER SEND SMS FOR TIME. DET ER IKKJE MOGLEG MED DROP-IN

 

INFLUENSAVAKSINERING 

 

  

Alle influensavaksiner er forbeholdt målgruppene

Folkehelseinstituttet anbefalar vaksine til 

  •          Alle frå fylte 65 år 
  •          Born og vaksne i risikogruppene, sjå www.fhi.no  

  

Du kan også få vaksine mot lungebetennelse samtidig dersom dette er anbefalt av fastlegen din. Denne vaksina skal ikkje takast årleg. 

Influensavaksina er i år gratis dersom ein har frikort, utan frikort kjem det til ein eigenandel på 50,- 

Lungebetennelsevaksina kostar 400,-