Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vestnes Legesenter

Velkommen til vår heimeside.

 

Telefontid:


Alle dager: kl 09.00 - 15.30 ring: 71184100

Øyeblikkeleg hjelp på kvardag utenom telefontid (kl 08-09) ring: 97496602

Ved alvorlig sjukdom eller skade på kveld/natt etter kl. 1530 og på helg ring: 116 117 (legevakt)

Ved livstrugande sjukdom eller skade ring: 113

Sjå meir info om legevakt  på informasjonsida.

 

Vi ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg. Det er difor tilrettelagt for bestilling via SMS/internett på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del oppdatert informasjon om legesenteret her (sjå også til høgre på sida for åpningstider, telefonnr mm).

 

Faste arbeidsdager ved legesenteret for legene:

Gitte Vinther: Tirsdag, onsdag og torsdag.

Irina Vadset: Mandag (ettermiddag), tirsdag , torsdag og fredag (ettermiddag).

Gabriel Azour:  mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Mette-Marit Varmedal: Mandag, onsdag, torsdag (formiddag) og fredag.

Charlotte Olafsen: Tirsdag, onsdag og fredag

Sabine Relling Bredeli: permisjon

LIS1 Malene Hovdenak Sylte: Mandag,tirsdag (formiddag), onsdag, torsdag (formiddag) og fredag

Vikar for Dr. Fjeldheim sine pasientar: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

  

Fråver/permisjonar/kurs:

Irina Vadset: Borte  03.12-10.12.21

Gitte Vinther:

Mette-Marit Varmedal: 

Charlotte Olafsen: 

Gabriel Azour: Borte 261121

Sabine Relling Bredeli: Permisjon frå 310921 til januar 2023.  Vikarlege kjem 181021

Malene Hovdenak Sylte: Borte  07.12, 25.01.21

Fastlegevikar Rebiha Benlatreche:  

 Aktuelt

Koronatelefon : 906 38 188

21. september 2021

Koronatelefonen er open måndag - fredag kl 09:00 - 12:00. Ber om at alle som har spørsmål kring korona eller koronatesting ringer dette nummeret.

For henvendelsar utanom telefontida tek ein kontakt med legesenteret, enten via sms eller telefon 

 

Nye lokaler og adresse

9. april 2021

Frå måndag 19.april er vi klare i nye lokaler i Helsehuset Stella. 

Ny besøksadresse er Brugata 6

Videokonsultasjon

7. desember 2020

Legane ved Vestnes legesenter kan no tilby videokonsultasjon.

 

Prisen for pasienten er vanlig konsultasjonstakst, og du får tilsendt sms med betalingsopplysningar i etterkant av timen. 

 

Videokonsultasjon kan f. eks brukast dersom det ikkje er nødvendig med fysisk undersøkelse, eller dersom pasienten av ulike årsakar ikkje kan møte på legekontoret. 

Time for videokonsultasjon bestillast på vanleg måte. 

 

Slik foregår det:

1. Legen sender ein lenke til deg via SMS

2. Lenka åpnar du på smarttelefon eller nettbrett

3. Du indentifiserar deg med navn og telefonnr. 

4. Du blir sendt til eit digitalt venterom, møt opp ca 5. min. før "videotimen" startar

5. Du blir ringt opp når legen er klar

To dagars bestillingstid på reseptar

9. november 2020

Vi har inntil to dagar bestillingstid på reseptar.

Dersom du bestiller resept via app, heimeside eller SMS, vil du ikkje lenger få beskjed om at resepten er klar. Du kan innan to dagar hente den på det apoteket du ønsker.

Du kan også sjekke status på reseptane dine på minereseptar.no, der vil du også få opp kor mange uttak du har igjen.

Stor pågang ved legesenteret.

7. september 2020

Det er for tida stor pågang ved legesenteret, både på telefon og sms. Det har vist seg å være vanskeleg å få ny fastlege til Dr. Fjeldheim si liste, og i tillegg har vi koronasituasjonen.

Det er stor etterspørsel etter timar hos lege, det medfører at vi ikkje alltid har mogelegheit til å tilby time på dagen. Mange opplever å ikkje få time same dag, og endå til bli avvist fleire gongar. Dette beklagar vi sterkt. Dersom du blir avvist og det hastar, så ring oss! 

I situasjonar med stor pågang må vi prioritere øyeblikkelig hjelp. Det opplever vi også at innbyggarane har forståelse for. 

Vi håpar for bedre tider for alle partar. 

Informasjon ang Koronavirus

9. mars 2020

Vi henviser til kommunen sin nettsider:

 www.vestnes.kommune.no

 

 

Ålesund legevakt og overgrepsmottaket skiftar besøksadresse

17. mars 2017

I løpet av mars månad vi Ålesund legevakt og Overgrepsmottaket flytte fra eksisterande lokale og over i nytt bygg. Dei kjem til å flytte i nytt bygg på vest-sida av Ålesund sjukehus, dette vil også medføre endring av tilkomstveg. Innkjøring vil no vere får Borgundfjordvegen.

Ny adresse er:

Ålesund lokalmedisinske senter

Åsesvingen 16

6017 Ålesund

 

Telefonnummer er det same som tidlegare: 116117

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

25. august 2015

 Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).

Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra.

Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.

 

Ring først!

 

Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

· Fastlegen din i åpningstiden

· Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

· 113 når det er akutt og står om liv

Endring i telefontider ved Vestnes legesenter

10. mars 2015

Etter eindel fokus i lokalmedia rundt telefontilgjengelighet har  kommuna beslutta at legesenteret skal ha vanlig telefontid også mellom kl. 12-13 med effekt frå 10/3-15.

 Ein vil presisere at legesenteret aldri har hatt stengt i dette tidsrommet tidligere - det har vore mogleg å ringe eit eget direkte ØH nummer som har vore opplyst både på svarer og heimeside.

For publikum vil vi understreke at ein uansett ALLTID skal ringe 113 dersom det oppstår behov for akutt medisinsk hjelp - - dette sikrer riktig varsling av  nødvendige hjelpeinstanser (også ambulanseressurser) om det er indisert. Ein vakthavende lege  er alltid i beredskap  frå kl. 08-1530 lokalt (deretter tar interkommunal legevakt over beredskapen).

Legesenteret har som overbyggande mål  å skape eit medisinsk tilbud som er best mogleg for innbyggarane. Dersom ein har misnøye/forslag til endringer ynskjer ein  at ein først og fremst gjev direkte tilbakemelding til driftsleiar.

Ny legevaktsordning for Vestnes kommune

18. desember 2014

Frå 1. januar 2015 vert innbyggarane i Vestnes kommune knytt til Legevakta for Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog

På natt vil Vestnes kommune vere tilknytt legevakta i Ålesund

På kvardag frå kl. 08.00 til 15.30 har Vestnes legesenter ansvar for øyeblikkelig hjelp som før.

 

Aktuelle telefonnummer etter 1. januar 2015:

Ved akutt behov for legehjelp: 113

Øyeblikkeleg hjelp utanom kontortid ( kl.1530-0800 og helg)  legevaktsnummer:

116 117

Øyeblikkeleg hjelp i telefontida til legesenteret: 71184100

Øyeblikkelig hjelp/behov for ØH kontakt med legesenteret på kvardagar utanom telefontid ( kl 08-09): 974 96 602

 

Telefontid Vestnes legesenter: kl 09.00-15.30

 

Opningstider legevakta i Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog:

(Legevakta er bemanna med hjelpepersonal i tillegg til vakthavande lege i opningstida)

Kvardager: kl. 15.30-22.00

Laurdag, søndag og helligdagar: kl. 08.00-22.00

Legevakta er på Sjøholt i underetasjen på sjukeheimen, er skilta frå hovedvegen.

Legevakta i Ålesund har besøksadresse Åsehaugen 5, bygget er på nordaustlege hjørnet av Ålesund sjukehus.

 

Les flere nyheter