Senteret sitt bannerbilde

Vestnes Legesenter

Velkommen til vår heimeside.

 

Telefontid:


Alle dager: kl 09.00 - 15.30 ring: 71184100

Øyeblikkeleg hjelp på kvardag utenom telefontid (kl 08-09) ring: 97496602

Ved alvorlig sjukdom eller skade på kveld/natt etter kl. 1530 og på helg ring: 116 117 (legevakt)

Ved livstrugande sjukdom eller skade ring: 113

Sjå meir info om legevakt  på informasjonsida.

 

Vi ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg. Det er difor tilrettelagt for bestilling via SMS/internett på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del oppdatert informasjon om legesenteret her (sjå også til høgre på sida for åpningstider, telefonnr mm).

 

Faste arbeidsdager ved legesenteret for legene:

Gitte Vinther: Tirsdag, onsdag og torsdag.

Irina Vadset: Mandag (ettermiddag), tirsdag , torsdag og fredag (ettermiddag).

Gabriel Azour:  mandag, tirsdag, onsdag, torsdag 

Mette-Marit Varmedal: permisjon

Charlotte Olafsen: Tirsdag, onsdag og fredag

Sabine Relling Bredeli: permisjon

Aleksandra Narkowicz: mandag, torsdag og fredag

LIS1 Kristin Fremo: Mandag,tirsdag (formiddag), onsdag og fredag

Miluska Sanchez (fastlegevikar for Sabine R. Bredeli): mandag, tirsdag, torsdag, fredag

Malene Sylte (fastlegevikar for Mette Marit Varmedal): mandag, onsdag, fredag

 

  

Fråver/permisjonar/kurs:

Irina Vadset: 

Gitte Vinther: 

Mette-Marit Varmedal: Permisjon fra 170122

Charlotte Olafsen: Ferie veke  31-32-33

Gabriel Azour: Ferie veke 29-30-31-32

Sabine Relling Bredeli: Permisjon frå 310921 til januar 2023.  

Aleksandra Narkowicz: Borte 1808-190822. Ferie veke 26 og 34-35-36

Malene Hovdenak Sylte: Borte 0509-090922. Og 1909-220922

Fastlegevikar Miluska Sanchez: Ferie veke 31

Kristin Fremo:  

 Aktuelt

Ferieavvikling

29. juni 2022

Det er ferieavvikling på legesenteret frå veke 26 og fram til veke 34. Det vil i denne perioden vere redusert kapasitet. Nokon av dagane er det kun øyeblikkelig hjelp.

Oppmodar befolkninga til å sjå når fastlegen har ferie. 

Fastlegevikarar

23. februar 2022

Fra 21.02.22 er dr. Miluska Sanchez fastlegevikar for dr. Bredeli

Fra 01.03.22 er dr. Malene Sylte fastlegevikar for dr. Varmedal

NY FASTLEGE

20. desember 2021

Aleksandra Narkowicz starter 17. januar som fastlege ved Vestnes legesenter. Hun tar over pasientlisten etter Jan Fjeldheim. 

Aleksandra er 37 år og opprinnelig fra Polen. 

Hun kommer fra en stilling som fastlege i Grimstad kommune og holder på med spesialisering innen allmennmedisin. 

Nye lokaler og adresse

9. april 2021

Frå måndag 19.april er vi klare i nye lokaler i Helsehuset Stella. 

Ny besøksadresse er Brugata 6

Videokonsultasjon

7. desember 2020

Legane ved Vestnes legesenter kan no tilby videokonsultasjon.

 

Prisen for pasienten er vanlig konsultasjonstakst, og du får tilsendt sms med betalingsopplysningar i etterkant av timen. 

 

Videokonsultasjon kan f. eks brukast dersom det ikkje er nødvendig med fysisk undersøkelse, eller dersom pasienten av ulike årsakar ikkje kan møte på legekontoret. 

Time for videokonsultasjon bestillast på vanleg måte. 

 

Slik foregår det:

1. Legen sender ein lenke til deg via SMS

2. Lenka åpnar du på smarttelefon eller nettbrett

3. Du indentifiserar deg med navn og telefonnr. 

4. Du blir sendt til eit digitalt venterom, møt opp ca 5. min. før "videotimen" startar

5. Du blir ringt opp når legen er klar

To dagars bestillingstid på reseptar

9. november 2020

Vi har inntil to dagar bestillingstid på reseptar.

Dersom du bestiller resept via app, heimeside eller SMS, vil du ikkje lenger få beskjed om at resepten er klar. Du kan innan to dagar hente den på det apoteket du ønsker.

Du kan også sjekke status på reseptane dine på minereseptar.no, der vil du også få opp kor mange uttak du har igjen.

Informasjon ang Koronavirus

9. mars 2020

Vi henviser til kommunen sin nettsider:

 www.vestnes.kommune.no

 

 

Ålesund legevakt og overgrepsmottaket skiftar besøksadresse

17. mars 2017

I løpet av mars månad vi Ålesund legevakt og Overgrepsmottaket flytte fra eksisterande lokale og over i nytt bygg. Dei kjem til å flytte i nytt bygg på vest-sida av Ålesund sjukehus, dette vil også medføre endring av tilkomstveg. Innkjøring vil no vere får Borgundfjordvegen.

Ny adresse er:

Ålesund lokalmedisinske senter

Åsesvingen 16

6017 Ålesund

 

Telefonnummer er det same som tidlegare: 116117

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

25. august 2015

 Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).

Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra.

Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.

 

Ring først!

 

Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

· Fastlegen din i åpningstiden

· Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

· 113 når det er akutt og står om liv

Endring i telefontider ved Vestnes legesenter

10. mars 2015

Etter eindel fokus i lokalmedia rundt telefontilgjengelighet har  kommuna beslutta at legesenteret skal ha vanlig telefontid også mellom kl. 12-13 med effekt frå 10/3-15.

 Ein vil presisere at legesenteret aldri har hatt stengt i dette tidsrommet tidligere - det har vore mogleg å ringe eit eget direkte ØH nummer som har vore opplyst både på svarer og heimeside.

For publikum vil vi understreke at ein uansett ALLTID skal ringe 113 dersom det oppstår behov for akutt medisinsk hjelp - - dette sikrer riktig varsling av  nødvendige hjelpeinstanser (også ambulanseressurser) om det er indisert. Ein vakthavende lege  er alltid i beredskap  frå kl. 08-1530 lokalt (deretter tar interkommunal legevakt over beredskapen).

Legesenteret har som overbyggande mål  å skape eit medisinsk tilbud som er best mogleg for innbyggarane. Dersom ein har misnøye/forslag til endringer ynskjer ein  at ein først og fremst gjev direkte tilbakemelding til driftsleiar.

Les flere nyheter