Velkommen

Velkommen til vår heimeside.

 

Vi ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg. Det er difor tilrettelagt for bestilling via SMS/internett på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del oppdatert informasjon om legesenteret her (sjå også til høgre på sida for åpningstider, telefonnr mm).

 

Faste arbeidsdager ved legesenteret for legene:

Gitte Vinther: Tirsdag, onsdag og torsdag.

Jan Fjeldheim: Mandag, tirsdag og torsdag.

Irina Vadset: Mandag, onsdag (etter kl. 1300), torsdag og fredag.

Gabriel Azour:  mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Tarjei Skotheimsvik, vikar for Torild Brede: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Tor Arne Tande: Mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Charlotte Olafsen: Mandag, tirsdag (fram til kl 1200), onsdag og fredag

Turnuslege Jørgen Dretvik : Alle dagar

 

Fråver/permisjonar/kurs:

Torild Rødseth Brede:   permisjon fra 070714 i ca 1 år.

Tarjei Skotheimsvik :

Irina Vadset: 

Gitte Vinther: 290115

Tor Arne Tande: 

Jan Håkon Fjeldheim: 0602-170215

Charlotte Olafsen

Gabriel Azour

Jørgen Dretvik : 

 

 

 

 Viktig informasjon

18. desember 2014 kl. 21:17

Ny legevaktsordning for Vestnes kommune

Frå 1. januar 2015 vert innbyggarane i Vestnes kommune knytt til Legevakta for Stordal, Vestnes og Ørskog

På natt vil Vestnes kommune vere tilknytt legevakta i Ålesund (etter kl. 22 vil legevaktsnummeret bli kobla direkte til Ålesund legevakt).

På kvardag frå kl. 08.00 til 15.30 har Vestnes legesenter ansvar for øyeblikkelig hjelp som før.

Aktuelle telefonnummer etter 1. januar 2015:

Øyeblikkelig hjelp utanom telefontid Vestnes legesenter/legevaktsnummer:

70 27 03 00

Øyeblikkelig hjelp i telefontida til legesenteret: 71184100

Ved akutt behov for legehjelp: 113

Telefontid Vestnes legesenter: kl 09.00-12.00 og 13.00-15.30

 

Opningstider legevakta i Stordal, Vestnes og Ørskog:

(Legevakta er bemanna med hjelpepersonal i tillegg til vakthavande lege i opningstida)

Kvardager: kl. 15.30-22.00

Laurdag, søndag og helligdagar: kl. 12.00-19.00(kun vakthavende lege i tidsrom 08.00-12.00, 19.00-22.00)

Legevakta er på Sjøholt i underetasjen på sjukeheimen, er skilta frå hovedvegen.

Legevakta i Ålesund har besøksadresse Åsehaugen 5, bygget er på nordaustlege hjørnet av Ålesund sjukehus.

 

29. september 2014 kl. 13:25

Tid for influensavaksine

Folkehelseinstituttet anbefalar vaksine til:

- Gravide frå 12. svangerskapsveke

- Den som bur i omsorgsbolig og sjukeheim

- Alle frå fylte 65 år

 

Born og vaksne med

- Diabetes type 1 og 2

- Kronisk luftvegssjukdom

- Kronisk hjerte- og karsjukdom

- Kronisk leversvikt

- Kronisk nyresvikt

- Nedsett infeksjonsforsvar

- Annan alvorleg eller kronisk sjukdom

 

I tillegg vert det anbefalt at helsepersonell, husstandskontakter til personer med nedsett infeksjonsforsvar og svinerøktere let seg vaksinere.

 

Influensavirus endrer seg heile tida. For å oppnå best mogleg beskyttelse vert vaksina tilpassa kvart år. Den bør takast i september-november og full beskyttelse er oppnådd etter 1-2 veker.

Influensavaksine kostar kr 150,- + enkel legekontakt kr 50,-

 

1. juli 2014 kl. 15:06

Helserespons app

Det er no lansert ein helserespons app. Med denne appen kan du lettare bestille time, resept eller gjere andre henvendelsar.

Appen er gratis, men du må betale 6 kr. pr mottatt svar slik som før.

Slik gjer du: Søk opp "helserespons" og du vil då få opp appen for nedlasting.

19. desember 2013 kl. 12:32

Offshore-leger ved Vestnes Legesenter

Fra 1.januar 2014 er det kun leger med spesiell autorisasjon som kan fylle ut attester for offshore-arbeid. Vi har autoriserte leger for dette ved Vestnes Legesenter. Se link til Offshore til venstre på startsiden for mer informasjon.

11. juli 2013 kl. 12:29

Sjømannsleger ved Vestnes Legesenter

Vestnes Legesenter har godkjent sjømannslege som vil kunne gjennomføre undersøkelser og utstedte Sjømannsattester etter Sjøfartsdirektoratets regelverk til personer som har behov for dette. Se forøvring under "Sjømannslege" på hjemmesiden vår.

17. januar 2013 kl. 16:12

Time samme dag

Frå 01.03.13 innfører Vestnes legesenter time same dag. Dette gjer vi bl.a. for å møte krava i den nye fastlegeforskrifta. Dette innbefatter at dei fleste som tar kontakt med oss innen kl 11.30 vert tilbydde ein time same dagen hjå sin fastlege dersom fastlegen er tilstades, evt time hjå turnuslege. Enkelte dagar kan fastlege ha redusert timekapasitet på grunn av deltagelse i ansvarsgrupper / møter, men vi forsøker best mogleg  å gje timetilbud i tråd med intensjonane i ordninga.

Ved tilstander som ikkje kan vente til fastlegen er attende  får ein tilbod om time hjå ein av dei andre legane.

Vi vil anmode om at ein i størst mogleg grad bruker SMS eller internettbestilling.

Sms og nettbestilling kan gjerast 24 timer 365 dager i året. Ein kan bestille time dagen i forvegen  og såleis gjere det mogleg å planlegge litt dagen. Det er ikkje naudsynt å sende bestillinga mange dager i forvegen for å "sikre seg" time.Du vil motta ein SMS om timeavtalen/tidspunktet for konsultasjonen  i løpet av kort tid neste dag når sekretærene er på jobb .

Sjølve timebestillinga (sjå link oppe til høgre på denne sida): Som tekstmelding til 2097): Start tekstmelding med VESTNES+fødselsdato, navn og eventuell anna informasjon (f.eks. kva ein ynskjer time for). Eks: VESTNES 010111 Ola Normann treng time pga senebetennelse. Det kan vere lurt å legge inn informasjon om kva det gjeld/hastegrad.

Timebestilling på internett via ikonet "bestill time på nett" på heimesida vår.

Bestillinger på telefon:

Ny telefontid: 09-12  og 13-15