Senteret sitt bannerbilde

Vestnes Legesenter

Velkommen til vår heimeside.

 

 

Telefontid:


Alle dager: kl 09.00 - 15.30 ring:71184100

Øyeblikkeleg hjelp på kvardag utenom telefontid (kl 08-09) ring: 97496602

Ved alvorlig sjukdom eller skade på kveld/natt etter kl. 1530 og på helg ring: 70270300 (legevakt) (frå 1.sept 2015 kan ein også bruke tlf. 116117)

Ved livstrugande sjukdom eller skade ring: 113

Sjå meir info om legevakt  på informasjonsida.

 

Vi ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg. Det er difor tilrettelagt for bestilling via SMS/internett på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del oppdatert informasjon om legesenteret her (sjå også til høgre på sida for åpningstider, telefonnr mm).

 

Faste arbeidsdager ved legesenteret for legene:

Gitte Vinther: Tirsdag, onsdag og torsdag.

Jan Fjeldheim: Mandag, tirsdag og torsdag.

Irina Vadset: Mandag, tirsdag , torsdag og fredag.

Gabriel Azour:  mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Mette-Marit Varmedal: Mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Charlotte Olafsen: Mandag, tirsdag (fram til kl 1200), onsdag og fredag

Sabine Relling Bredeli: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Turnuslege Marleny Hernàndez : Alle dagar

 

Fråver/permisjonar/kurs:

Irina Vadset: Ferie veke 26-29-32

Gitte Vinther:  Ferie veke 30-31-32

Mette-Marit Varmedal:  Ferie veke 29-30-31-32

Jan Håkon Fjeldheim: Borte 220618 - 290618, Ferie veke 26-30-31-32

Charlotte Olafsen :  Borte 250618 og 270618, Ferie veke 29-30-31-32

Gabriel Azour:  Ferie veke 29-30-31-32

Sabine Relling Bredeli: Borte 060718, Ferie veke 28-29-30-31

Marleny Hernàndez : Ferie veke 28-29

 

 

 

 Aktuelt

Ny fastlege

5. april 2018

Frå 1.mai vil Mette-Marit Varmedal ta over for Tor Arne Tande som sluttar som fastlege i Vestnes Kommune.

Alle pasientar blir automatisk overflytta.

Influensavaksine 2017/2018

26. oktober 2017

Vedrørande influensavaksinering

 

Vaksina blir særlig tilrådd til desse risikogruppene:

Alle frå fylte 65 år

Gravide etter 12. svangerskapsveke

Barn og vaksne med:

- diabetes type 1 og 2

- kronisk luftvegssjukdom

- kronisk hjarte -og karsjukdom

- kronisk nyresvikt

- kronisk leversvikt

- nevrologisk sjukdom eller skade

- nedsatt infeksjonsforsvar

- alvorlig overvekt (BMI over 40)

- annan alvorleg eller kronisk sjukdom

 

I tillegg vert det anbefalt at helsepersonale, hustandskontakter til personar med nedsett infeksjonsforsvar og svinerøktere let seg vaksinere.

 

Ålesund legevakt og overgrepsmottaket skiftar besøksadresse

17. mars 2017

I løpet av mars månad vi Ålesund legevakt og Overgrepsmottaket flytte fra eksisterande lokale og over i nytt bygg. Dei kjem til å flytte i nytt bygg på vest-sida av Ålesund sjukehus, dette vil også medføre endring av tilkomstveg. Innkjøring vil no vere får Borgundfjordvegen.

Ny adresse er:

Ålesund lokalmedisinske senter

Åsesvingen 16

6017 Ålesund

 

Telefonnummer er det same som tidlegare: 116117

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

25. august 2015

 Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede

nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten). Fra da av vil du komme

til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret

fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare

benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.

Dei gamle numrene til legevaktsentraler vil fungere som før (legevakt for Ørskog/Stordal/Vestnes har tlf nr.70270300). Det kan også brukes hvis man ønsker å nå en annen legevakt enn der

man oppholder seg. Dette kan være nødvendig for eksempel om man ringer for et sykt

familiemedlem som oppholder seg en annen kommune.

Ring først!

Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best

at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

· Fastlegen din i åpningstiden

· Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

· 113 når det er akutt og står om liv

Endring i telefontider ved Vestnes legesenter

10. mars 2015

Etter eindel fokus i lokalmedia rundt telefontilgjengelighet har  kommuna beslutta at legesenteret skal ha vanlig telefontid også mellom kl. 12-13 med effekt frå 10/3-15.

 Ein vil presisere at legesenteret aldri har hatt stengt i dette tidsrommet tidligere - det har vore mogleg å ringe eit eget direkte ØH nummer som har vore opplyst både på svarer og heimeside.

For publikum vil vi understreke at ein uansett ALLTID skal ringe 113 dersom det oppstår behov for akutt medisinsk hjelp - - dette sikrer riktig varsling av  nødvendige hjelpeinstanser (også ambulanseressurser) om det er indisert. Ein vakthavende lege  er alltid i beredskap  frå kl. 08-1530 lokalt (deretter tar interkommunal legevakt over beredskapen).

Legesenteret har som overbyggande mål  å skape eit medisinsk tilbud som er best mogleg for innbyggarane. Dersom ein har misnøye/forslag til endringer ynskjer ein  at ein først og fremst gjev direkte tilbakemelding til driftsleiar.

Ny legevaktsordning for Vestnes kommune

18. desember 2014

Frå 1. januar 2015 vert innbyggarane i Vestnes kommune knytt til Legevakta for Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog

På natt vil Vestnes kommune vere tilknytt legevakta i Ålesund (etter kl. 22 vil legevaktsnummeret bli kobla direkte til Ålesund legevakt).

På kvardag frå kl. 08.00 til 15.30 har Vestnes legesenter ansvar for øyeblikkelig hjelp som før.

 

Aktuelle telefonnummer etter 1. januar 2015:

Ved akutt behov for legehjelp: 113

Øyeblikkeleg hjelp utanom kontortid ( kl.1530-0800 og helg)  legevaktsnummer:

70 27 03 00

Øyeblikkeleg hjelp i telefontida til legesenteret: 71184100

Øyeblikkelig hjelp/behov for ØH kontakt med legesenteret på kvardagar utanom telefontid ( kl 08-09): 974 96 602

 

Telefontid Vestnes legesenter: kl 09.00-15.30

 

Opningstider legevakta i Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog:

(Legevakta er bemanna med hjelpepersonal i tillegg til vakthavande lege i opningstida)

Kvardager: kl. 15.30-22.00

Laurdag, søndag og helligdagar: kl. 12.00-18.00(vakthavende lege aleine i tidsrom 08.00-12.00, 18.00-22.00)

Legevakta er på Sjøholt i underetasjen på sjukeheimen, er skilta frå hovedvegen.

Legevakta i Ålesund har besøksadresse Åsehaugen 5, bygget er på nordaustlege hjørnet av Ålesund sjukehus.

 

Offshore-lege ved Vestnes Legesenter

19. desember 2013

Fra 1.januar 2014 er det kun leger med spesiell autorisasjon som kan fylle ut attester for offshore-arbeid. Vi har autoriserte lege(dr. Gabriel Azour) for dette ved Vestnes Legesenter. Se link til Offshore til venstre på startsiden for mer informasjon.

Sjømannslege ved Vestnes Legesenter

11. juli 2013

Vestnes Legesenter har godkjent sjømannslege (dr. Gabriel Azour) som vil kunne gjennomføre undersøkelser og utstedte Sjømannsattester etter Sjøfartsdirektoratets regelverk til personer som har behov for dette. Se forøvring under "Sjømannslege" på hjemmesiden vår.

Time samme dag

17. januar 2013

Frå 01.03.13 innfører Vestnes legesenter time same dag. Dette gjer vi bl.a. for å møte krava i den nye fastlegeforskrifta. Dette innbefatter at dei fleste som tar kontakt med oss innen kl 11.30 vert tilbydde ein time same dagen hjå sin fastlege dersom fastlegen er tilstades, evt time hjå turnuslege. Enkelte dagar kan fastlege ha redusert timekapasitet på grunn av deltagelse i ansvarsgrupper / møter, men vi forsøker best mogleg  å gje timetilbud i tråd med intensjonane i ordninga.

Ved tilstander som ikkje kan vente til fastlegen er attende  får ein tilbod om time hjå ein av dei andre legane.

Vi vil anmode om at ein i størst mogleg grad bruker SMS eller internettbestilling.

Sms og nettbestilling kan gjerast 24 timer 365 dager i året. Ein kan bestille time dagen i forvegen  og såleis gjere det mogleg å planlegge litt dagen. Det er ikkje naudsynt å sende bestillinga mange dager i forvegen for å "sikre seg" time.Du vil motta ein SMS om timeavtalen/tidspunktet for konsultasjonen  i løpet av kort tid neste dag når sekretærene er på jobb .

Sjølve timebestillinga (sjå link oppe til høgre på denne sida): Som tekstmelding til 2097): Start tekstmelding med VESTNES+fødselsdato, navn og eventuell anna informasjon. Eks: VESTNES 010111 Ola Normann treng time pga senebetennelse. Det kan vere lurt å legge inn informasjon om hastegrad.

Timebestilling på internett via ikonet "bestill time på nett" på heimesida vår.

Bestillinger på telefon:

Ny telefontid: 09-1530