Velkommen

Velkommen til vår heimeside.

 

Vi ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg. Det er difor tilrettelagt for bestilling via SMS/internett på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del oppdatert informasjon om legesenteret her (sjå også nederst på sida for åpningstider, telefonnr mm).

 

Faste arbeidsdager ved legesenteret for legene:

Gitte Vinther: Tirsdag, onsdag og torsdag.

Jan Fjeldheim: Mandag, tirsdag og torsdag.

Irina Vadset: Mandag, onsdag (etter kl. 1300), torsdag og fredag.

Gabriel Azour:  mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Tarjei Skotheimsvik, vikar for Torild Brede: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Tor Arne Tande: Mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Charlotte Olafsen: Mandag, tirsdag (fram til kl 1200), onsdag og fredag

Turnuslege Jørgen Dretvik : Alle dagar

 

Fråver/permisjonar/kurs:

Torild Rødseth Brede:   permisjon fra 070714 i ca 1 år.

Tarjei Skotheimsvik :

Irina Vadset: 

Gitte Vinther:

Tor Arne Tande: 

Jan Håkon Fjeldheim:

Charlotte Olafsen

Gabriel Azour

Jørgen Dretvik : 

 

 

 

 Viktig informasjon

23. oktober 2014 kl. 23:25

Legestudent i praksisutplassering ved legesenteret

Frå 13/10-og 6 uker framover-har Vestnes legesenteret besøk av legestudent Andrea Marie Solheim, 6 års. legestudent(snart ferdig) frå Universitetet i Trondheim. Ho vil ha praksisutplassering hjå  legane ved senteret, dette inneber blant anna å vere med på enkelte konsultasjoner hjå fastlegane samt ha egne konsultasjoner under veiledning. Vi synest det er flott at våre pasientar og legesenteret i fellesskap kan delta  i utdanninga av morgondagens legar !

29. september 2014 kl. 13:25

Tid for influensavaksine

Ved Vestnes Legesenter kan du få influensavaksine

- Onsdag 8. oktober frå kl. 14-18

- Torsdag 9. oktober fra kl 14-18

 

Folkehelseinstituttet anbefalar vaksine til:

- Gravide frå 12. svangerskapsveke

- Den som bur i omsorgsbolig og sjukeheim

- Alle frå fylte 65 år

 

Born og vaksne med

- Diabetes type 1 og 2

- Kronisk luftvegssjukdom

- Kronisk hjerte- og karsjukdom

- Kronisk leversvikt

- Kronisk nyresvikt

- Nedsett infeksjonsforsvar

- Annan alvorleg eller kronisk sjukdom

 

I tillegg vert det anbefalt at helsepersonell, husstandskontakter til personer med nedsett infeksjonsforsvar og svinerøktere let seg vaksinere.

 

Influensavirus endrer seg heile tida. For å oppnå best mogleg beskyttelse vert vaksina tilpassa kvart år. Den bør takast i september-november og full beskyttelse er oppnådd etter 1-2 veker.

Influensavaksine kostar kr 150,- + enkel legekontakt kr 50,-

Vi oppfordrar den som har tenkt å la seg vaksinere om å møte på oppsette dagar. Du kan sjølvsagt få vaksina på eit anna tidspunkt dersom desse dagane ikkje passar.

1. juli 2014 kl. 15:06

Helserespons app

Det er no lansert ein helserespons app. Med denne appen kan du lettare bestille time, resept eller gjere andre henvendelsar.

Appen er gratis, men du må betale 6 kr. pr mottatt svar slik som før.

Slik gjer du: Søk opp "helserespons" og du vil då få opp appen for nedlasting.

19. desember 2013 kl. 12:32

Offshore-leger ved Vestnes Legesenter

Fra 1.januar 2014 er det kun leger med spesiell autorisasjon som kan fylle ut attester for offshore-arbeid. Vi har autoriserte leger for dette ved Vestnes Legesenter. Se link til Offshore til venstre på startsiden for mer informasjon.

11. juli 2013 kl. 12:29

Sjømannsleger ved Vestnes Legesenter

Vestnes Legesenter har godkjent sjømannslege som vil kunne gjennomføre undersøkelser og utstedte Sjømannsattester etter Sjøfartsdirektoratets regelverk til personer som har behov for dette. Se forøvring under "Sjømannslege" på hjemmesiden vår.

17. januar 2013 kl. 16:12

Time samme dag

Frå 01.03.13 innfører Vestnes legesenter time same dag. Dette gjer vi bl.a. for å møte krava i den nye fastlegeforskrifta. Dette innbefatter at dei fleste som tar kontakt med oss innen kl 11.30 vert tilbydde ein time same dagen hjå sin fastlege dersom fastlegen er tilstades, evt time hjå turnuslege. Enkelte dagar kan fastlege ha redusert timekapasitet på grunn av deltagelse i ansvarsgrupper / møter, men vi forsøker best mogleg  å gje timetilbud i tråd med intensjonane i ordninga.

Ved tilstander som ikkje kan vente til fastlegen er attende  får ein tilbod om time hjå ein av dei andre legane.

Vi vil anmode om at ein i størst mogleg grad bruker SMS eller internettbestilling.

Sms og nettbestilling kan gjerast 24 timer 365 dager i året. Ein kan bestille time dagen i forvegen  og såleis gjere det mogleg å planlegge litt dagen. Det er ikkje naudsynt å sende bestillinga mange dager i forvegen for å "sikre seg" time.Du vil motta ein SMS om timeavtalen/tidspunktet for konsultasjonen  i løpet av kort tid neste dag når sekretærene er på jobb .

Sjølve timebestillinga (sjå link oppe til høgre på denne sida): Som tekstmelding til 2097): Start tekstmelding med VESTNES+fødselsdato, navn og eventuell anna informasjon (f.eks. kva ein ynskjer time for). Eks: VESTNES 010111 Ola Normann treng time pga senebetennelse. Det kan vere lurt å legge inn informasjon om kva det gjeld/hastegrad.

Timebestilling på internett via ikonet "bestill time på nett" på heimesida vår.

Bestillinger på telefon:

Ny telefontid: 09-12  og 13-15