Velkommen

Velkommen til vår heimeside.

Vi ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg. Det er difor tilrettelagt for bestilling via SMS/internett på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del oppdatert informasjon om legesenteret her (sjå også nederst på sida for åpningstider, telefonnr mm).

 

Faste arbeidsdager ved legesenteret for legene:

Gitte Vinther: Tirsdag, onsdag og torsdag.

Jan Fjeldheim: Mandag, tirsdag og torsdag.

Irina Vadset: Mandag, onsdag (etter kl. 1300), torsdag og fredag.

Gabriel Azour:  mandag, tysdag, fredag.

Torild Rødseth Brede: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Tor Arne Tande: Mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Charlotte Olafsen: Mandag, tirsdag, onsdag (fram til

kl  1200), og fredag

Turnuslege (frå 010314) Cathrine Lund : Alle dagar

 

Fråver/permisjonar/kurs:

Torild Rødseth Brede:  Borte  fra 070714 i ca 1 år.

Irina Vadset: Borte 1407-270714 

Gitte Vinther: Borte 3006- 200714, deretter 1108-1708.

Tor Arne Tande: Borte 0707-030814

Jan Håkon Fjeldheim: Borte 2107-170814

Charlotte Olafsen : Borte 1407-100814

Gabriel Azour: Borte 1407-100814

Cathrine Lund: Borte 2107-030814

 

 

 

 Viktig informasjon

1. juli 2014 kl. 15:06

Helserespons app

Det er no lansert ein helserespons app. Med denne appen kan du lettare bestille time, resept eller gjere andre henvendelsar.

Appen er gratis, men du må betale 6 kr. pr mottatt svar slik som før.

Slik gjer du: Søk opp "helserespons" og du vil då få opp appen for nedlasting.

24. juni 2014 kl. 14:37

Redusert kapasitet

Det vil i veke 29, 1407-180714, være redusert kapasitet grunna ferieavvikling.

24. juni 2014 kl. 09:53

Offshore / Sjømannslege i permisjon fra uke 28, god kapasitet uke 27

Lege Torild Brede ved Vestnes Legesenter skal fra uke 28 ut i ferie / permisjon. Hun har mulighet til å utstedte både offshore-og sjømannsattester. Etter uke 28 vil det derfor i en god periode fremover være redusert mulighet for dette ved legesenteret 

Erfaringsmessig er det mange arbeidstakere som har bruk for begge attestene, og dette er mulig å få utstedt på samme time. Dette gjelder f.eks. arbeidstakere som jobber på fast installasjon men som i perioder er under flytting av rigg ( flytende tilstand). Nye retningslinjer krever at man da skal ha både Sjømanns-og Offshore-attest. Det er god kapasitet på timer for attester i uke 27. Arbeidstakere bes bestille time så raskt som mulig, se øvrig info på vår hjemmeside

5. mars 2014 kl. 14:15

Ny turnuslege

Fra 1.mars har vi fått ny turnuslege, Cathrine Lund. Hun har studert ved Universitetet i Oslo, og fullført sjukehusturnus ved Molde sjukehus. I tillegg til studiet har hun en doktorgrad ( PhD) i forgiftninger. Vi gleder oss til å samarbeide med henne i tiden fremover.

19. desember 2013 kl. 12:32

Offshore-leger ved Vestnes Legesenter

Fra 1.januar 2014 er det kun leger med spesiell autorisasjon som kan fylle ut attester for offshore-arbeid. Vi har autoriserte leger for dette ved Vestnes Legesenter. Se link til Offshore til venstre på startsiden for mer informasjon.

11. juli 2013 kl. 12:29

Sjømannsleger ved Vestnes Legesenter

Vestnes Legesenter har godkjente sjømannsleger som vil kunne gjennomføre undersøkelser og utstedte Sjømannsattester etter Sjøfartsdirektoratets regelverk til personer som har behov for dette. Se forøvring under "Sjømannslege" på hjemmesiden vår.

17. januar 2013 kl. 16:12

Time samme dag

Frå 01.03.13 innfører Vestnes legesenter time same dag. Dette gjer vi bl.a. for å møte krava i den nye fastlegeforskrifta. Dette innbefatter at dei fleste som tar kontakt med oss innen kl 11.30 vert tilbydde ein time same dagen hjå sin fastlege dersom fastlegen er tilstades, evt time hjå turnuslege. Enkelte dagar kan fastlege ha redusert timekapasitet på grunn av deltagelse i ansvarsgrupper / møter, men vi forsøker best mogleg  å gje timetilbud i tråd med intensjonane i ordninga.

Ved tilstander som ikkje kan vente til fastlegen er attende  får ein tilbod om time hjå ein av dei andre legane.

Vi vil anmode om at ein i størst mogleg grad bruker SMS eller internettbestilling.

Sms og nettbestilling kan gjerast 24 timer 365 dager i året. Ein kan bestille time dagen i forvegen  og såleis gjere det mogleg å planlegge litt dagen. Det er ikkje naudsynt å sende bestillinga mange dager i forvegen for å "sikre seg" time.Du vil motta ein SMS om timeavtalen/tidspunktet for konsultasjonen  i løpet av kort tid neste dag når sekretærene er på jobb .

Sjølve timebestillinga (sjå link oppe til høgre på denne sida): Som tekstmelding til 2097): Start tekstmelding med VESTNES+fødselsdato, navn og eventuell anna informasjon (f.eks. kva ein ynskjer time for). Eks: VESTNES 010111 Ola Normann treng time pga senebetennelse. Det kan vere lurt å legge inn informasjon om kva det gjeld/hastegrad.

Timebestilling på internett via ikonet "bestill time på nett" på heimesida vår.

Bestillinger på telefon:

Ny telefontid: 09-12  og 13-15